Կայքում գովազդելու համար դիմեք admin@drlahlali.org

Կայքն ընդունում է հետեւյալ խթանման նյութերը.

  1. Ապրանքների կամ ծառայությունների գովազդային նյութերը, որոնք տեղադրված են եւ տեղադրվում են դրանց մեջ, խթանված ապրանքները կամ ծառայությունները:
  2. Հղում կապի մեջ արդեն տեղադրված հոդվածների, պահակների մասին:
  3. «Ագրեսիվ բնույթի» գովազդային նյութեր (թռուցիկ, փոթորիկ, սլանալ):
  4. Էրոտիկ բնույթի գովազդային նյութեր կամ նման բովանդակության էջեր տանող:
  5. Գովազդային նյութեր, որոնք մոլորեցնում են օգտագործողին, որի նպատակը խարդախ գործողություններ է: