Կայքում գովազդելու համար դիմեք admin@drlahlali.org

Կայքը չի ներառում հետեւյալ գովազդային նյութերը.

  1. Ապրանքների կամ ծառայությունների գովազդային նյութեր, որոնք հղում են կատարում եւ չեն նպաստում ապրանքների կամ ծառայությունների:
  2. Հղում կապեք կայքի արդեն իսկ առկա հոդվածներին, պահակներին:
  3. «Ագրեսիվ բնույթի» գովազդային նյութեր (թռուցիկ, փոթորիկ, սլանալ):
  4. Էրոտիկ բնույթի գովազդային նյութեր կամ նման բովանդակության էջեր տանող:
  5. Առեղծվածային նյութը մոլորեցնող, որի նպատակը խարդախ գործունեություն է: