1. Սահմանումներ

« Սեփականատեր » - http://drlahlali.org պորտալի ադմինիստրատոր

« Կայքը » սեփականատիրոջ ինտերնետային նախագիծն է:

« Օգտագործող » - ցանկացած անձ, որը կապակցում, կապում է կամ տրամադրում է որեւէ երրորդ կողմ, օժանդակություն ստանալով Սեփականատիրոջ կայքում տեղադրված ցանկացած տեղեկություն կամ բովանդակություն, ինչպես նաեւ կապված Կայքի կողմից հղված հղումների, Կայքի ներբեռնման կամ ձեռք բերված դիմել կայք:

2. Ընդհանուր դրույթներ

2.1. Կայքի օգտագործման մասին այս Համաձայնագիրը (այսուհետ `Պայմանագիր) գտնվում է Սեփականատիրոջ եւ ցանկացած օգտագործողի միջեւ: Կայքի որեւէ հատվածին դիմելը, ինչպես նաեւ դրա հղումների տեղադրումը, Կայքի նյութերը մեջբերելը եւ վերանայումը ենթադրում են, որ սույն Համաձայնագրի պայմանները պահպանելու համար օգտագործողի իրավաբանորեն պարտավորեցնող համաձայնությունը: Սեփականատերը եւ օգտագործողը հավաքվում են որպես «Կողմ»:

2.2. Այս համաձայնագիրը պայմանագիր չէ: Կայքի սեփականատերը իրավունք է վերապահում փոխել սույն Համաձայնագիրը կամ ներկայացնել նորը: Նման փոփոխությունները ուժի մեջ են մտնում կայքի տեղադրման պահից: Օգտագործողի կայքի նյութերի օգտագործումը Պայմանագրի փոփոխությունից հետո ինքնաբերաբար նշանակում է դրանց ընդունում:

3. Պատասխանատվության սահմանափակում

3.1. Օգտվողը հստակորեն համաձայն է, որ նա օգտագործում է Կայքը իր ռիսկի տակ: Կայքում ներկայացված բուժման մեթոդները, ընթացակարգերը, դեղերը եւ դրանց օգտագործման վերաբերյալ տեղեկատվական նյութերը հղում են միայն եւ չեն կարող օգտագործվել որպես ինքնորոշման եւ բուժման ուղեցույց եւ կարող է կիրառվել միայն դեղատոմսով եւ բժշկական վերահսկողության ներքո:

3.2. Կայքի օգտվողները այլ երկրներից պետք է օգտագործեն դեղերի վերաբերյալ տեղեկություններ իրենց տարածքում գործող կանոններին համապատասխան:

3.3. Կայքի կառավարումը պատասխանատվություն չի կրում Ձեր առողջության, ինքնազբաղվածության համար պատճառված վնասների համար, որոնք իրականացվում են Կայքում ներկայացված առաջարկությունների համաձայն: Օգտագործողը լիովին պատասխանատու է Կայքում պարունակվող նյութերի դիտման, կարդալու կամ պատճենահանման ցանկացած սխալ մեկնաբանության համար, եւ այդպիսով որեւէ նյութական կամ ֆիզիկական անձ չի կարող պատասխանատու լինել նշված նյութերի օգտագործման համար: Ոչ մի հանգամանքներում պատասխանատվություն չի կրում սույն կայքում տեղադրված տեղեկությունների օգտագործման ուղղակի կամ անուղղակիորեն պատճառված վնասների համար, չի կարող վերագրվել Կայքի սեփականատիրոջը եւ հիմք հանդիսանալ նրանց հետապնդման համար:

3.4. Կայքի ծառայությունները տրամադրվում են «որպես» հիման վրա, առանց որեւէ երաշխիքի, ուղղակի կամ անուղղակի: Օգտագործողը կամովին հրաժարվում է Կայքի սեփականատիրոջ հետապնդելուց եւ հատուցել օգտագործողի պատճառած վնասը:

3.5. Կայքի կառավարումը, ինչպես նաեւ նրա գործընկերները կամ աշխատակիցները չեն ապահովում Կայքի անխափան եւ սխալի գործողությունը. ոչ էլ նրանք երաշխավորում են, որ այդպիսին կլինեն ինչպես կայքի օգտագործման ընթացքում ձեռք բերված արդյունքները, այնպես էլ դրա նյութերի ճշգրտությունը եւ դրանց կիրառելիությունը:

3.6. Կայքում տեղադրված տեղեկատվության մի մասը մատակարարվում է երրորդ կողմի կողմից: Յուրաքանչյուր կարծիք, խորհուրդ, հայտարարություն, ծառայություններ, առաջարկություններ կամ երրորդ կողմի կամ կայքի այլ օգտագործողների տրամադրած այլ տեղեկությունները կամ բովանդակությունը պատկանում են համապատասխանաբար եւ ոչ թե Site Owner- ին: Կայքի սեփականատերը չի ապահովում երաշխիքները եւ պայմանները, արտահայտված կամ ենթադրվող, ներառյալ, բայց ոչ սահմանափակված, որոշակի նպատակների համար սեփականության, անվտանգության, համապատասխանության, պատասխանների եւ արդյունքների ճշտության կամ ամբողջականության եւ նկարագրության հետ համապատասխանության երաշխիքները:

4. Կայքի բովանդակության փոփոխություններ

4.1. Այս կայքում տեղադրված բոլոր տեղեկությունները եւ նյութերը ներկայացված են առանց երաշխիքի, որ նրանք չեն կարող պարունակել սխալներ: Կայքի սեփականատերը իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ փոխել տեղեկությունները եւ նյութերը այս կայքում տեղադրված եւ առանց այդպիսի փոփոխությունների մասին նախապես հայտարարված:

5. Ապրանքային նշաններ

5.1. Կայքում գրանցված գրանցված ապրանքային նշանները, նշանները, իրենց սեփականատերերի սեփականությունն են: